Згода на обробку персональних даних

Погоджуючись на отримання послуг від ТОВ «Сквош Центр» ви автоматично даєте згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон), а саме на такі дані:
– паспортні дані
– контактні номери телефонів
– особисте фото
Ці дані будуть збираються та зберігаються виключно з метою ведення обліку клієнтів та відвідувачів «Сквош Центр» та для забезпечення виконання обов’язків згідно договору публічної оферти.
Відповідно до ст. 10 Закону, використання персональних даних передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними.
Згідно ст. 14 Закону, поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних;
Відповідно до ст. 16 Закону, доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе.
Крім того, клієнт зобов’язується у разі зміни його персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення його персональних даних.